PTTK

Koło Zakładowe PTTK Nr 86 przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

 

Strona domowa
Dziewicza Góra
Kicin
Obrzycko
Śnieżycowy Jar
Uzarzewo
Sobotnie wędrowanie
Gminy powiatu poznańskiego

Poprzedni Strona domowa Poziom wyżej Następny

Uzarzewo

Przesłanie sprzed półtora wieku

 

W trakcie jednej z wycieczek pieszych naszego Koła jej uczestnicy mieli okazję zetknąć się z ciekawostką krajoznawczą, która wzbudziła ogólne zainteresowanie.

Wycieczka odbyła się na trasie: Gruszczyn - Uzarzewo - Wierzonka w dniu 24 maja 2003 roku. W czasie tej wycieczki odwiedziliśmy zabytkowy szachulcowy kościół parafialny (z połowy XVIII wieku) pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Uzarzewie. Kościół jest od 1972 roku systematycznie remontowany .

Proboszcz tej parafii ksiądz Stefan RUDOWICZ przyjął nas bardzo życzliwie – umożliwił zwiedzenie kościoła, zapoznał nas z jego historią, udzielił szeregu interesujących informacji nie tylko o kościele, ale także o całej parafii. Ksiądz proboszcz udostępnił nam także wspomnianą wyżej ciekawostkę krajoznawczą, a mianowicie kserokopię dokumentu znalezionego w zalakowanej butelce, umieszczonej w belkowaniu remontowanej (wzmacnianej) w 1984 roku wieży kościelnej. Wieża ta dobudowana została do kościoła w 1868 roku i z tego okresu pochodzi znaleziony w butelce dokument.

Piękna forma dokumentu i jego treść, a szczególnie patriotyczne akcenty zafascynowały uczestników wycieczki. Chcąc podzielić się z innymi naszą fascynacją tym dokumentem przytaczamy poniżej treść tego dokumentu (z zachowaniem słownictwa i ortografii), który w szczególny sposób wprowadza nas w stan ducha naszych rodaków sprzed półtora wieku.

 

horizontal rule

 

Uzarzewo – dokument fundacyjny wieży kościoła


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Panu Bogu na chwałę, a potomnym katolikom parafii Uzarzewskiej na pamiątkę spisujemy co następuje:
Wieżę tą wybudowała, za czasów Proboszcza X. Leonarda Ostrowicza, urodzonego w Gostyniu, Wielmożna Antonina Lipska roku 1868 własnym kosztem i wyreparowała dach na kościele za cenę 1600 Tal. prusk. Wieżę budował Jan Freze, cieśla z Poznania i polier [?] Pokrywka z Winiar. Onus fabricae tak kościoła jako i budynków plebańskich ciąży w 2/3 na Patronie a w 1/3 na parafii. Kościół Uzarzewski istniał już w r. 1510. Początkowo był drewnianym i jeszcze w r. 1638 znajdował się w dobrym stanie. W r. 1725 był już bardzo podupadły i został w r. 1749 zupełnie rozebrany, a na jego miejscu wzniesiony nowy zbudowany w mur pruski, który dotąd stoi. Jest jeszcze dość dobry i ma mocne fundamenta; zakrystya jest cała murowana. W kościele są 4 ółtarze bardzo podrzędnej roboty. Presbyteryum w tym roku nowo wymurowano i cementem wylano kosztem W-nej Pani Lipskiej. Chór nowy r. b. wystawił X. Proboszcz L. Ostrowicz z dobrowolnych składek parafian. Oprócz tego w tym roku ma być kościół wewnątrz całkiem restaurowany, co będzie 800 Tal. kosztować Do parafii Uzarzewskiej należą następujące wsie: Uzarzewo z hubami i olęderkami, Swięcinek, Jankowo, Góra, Sarbinowo, Biskupice, Bugaj. W parafii jest dusz. katol. 775, protestantów 650, żydów ani jednego. Dochody plebańskie ograniczają się na zbiorach z 229 mórg ziemi, pobieraniu 5-go procentu od 2300 Tal. kap [?] i mesznego z parafii w ilości 92 wiort [?] żyta i 77 wiort [?] owsa przypadającego na Św. Marcin. Meszne płacą katolicy i protestanci. Oprócz tego płaci Dom Uzarzewo 15 Tal. kompozyty. Akcydensa wynoszą około 100 Tal. W parafii jest 5 szkół, z tych obecnie są tylko 2 katol., a 3 protest. Szkołę w Jankowie w roku zeszłym tj. 1867 zamieniono na protestancką, o co jeszcze toczy się process z nadzieją pomyślnego rezultatu dla katolików. Przy szkole w Uzarzewie jest naucz. Franciszek Polczyński (on to nakreślił niniejszy dokumencik z polecenia X. Ostrowicza) a w Sarbinowie Józef Szymański, Do każdej z tych szkół chodzi mniej więcej około 50 dzieci. Dochody nauczycieli są: w Uzarzewie gotówką 80 Tal., w ziarnie 34½ szufl [?] zboża i użytek z 14 mórg roli; w Sarbinowie 75 Tal. gotówką, 96½ szufl zboża i użytek z 6 mórg roli. Płacę pobierają przez rendanta [?] szkol., którym zwykle jest jeden z gospodarzy. Dziedziczką Uzarzewa jest W-na Zenobia Żychlińska, żona W-go Józefa Żychlińskiego dziedzica dóbr Modliszewa, a córka Patronki kościoła W-nej An. Lipskiej, mającej na tutejszej wsi dożywocie. Arcybiskupem naszym jest Mieczysław Halka hr. Ledóchowski, a Papieżem Pius IX. Pobożny, wielkoduszny, szlachetny Pius tak nas nieszczęśliwych Polaków ukochał, że nakazał modły po całej kuli ziemskiej za nas i za uciśniony pod berłem rossyjskiem kościół polski. Sam jest męczennikiem, bo odarty z swego Państwa Kościelnego przez niecne syny włoskie i ich króla Wikt. Emanuela, utrzymuje się jedynie prawie ze Świętopietrza. Od roku 1815 zostajemy pod panowaniem pruskiem, obecnie jest królem Wilhelm I, który wstąpił na tron 1860. Administracya i sądownictwo pruskie jest wprawdzie nie złe, ale stara się nas całemi siłami zgermanizować. Los nasz w porównaniu do braci naszych zostających pod berłem rossyjskiem jest dość znośny, mimo to tęsknim za własną ojczyzną i własnymi rządami. Gdy te słowa bracia mili kiedyś czytać będziecie, może już wam wolno będzie zwać się synami wolnej, a wolnej [?] od morza do morza najdroższej Polski, w której zmartwychwstanie i my niezłomną pokładamy nadzieję. Westchniejcie natenczas za nas do Pana Boga i zmówcie choć jedno Ojczenasz i jedno Zdrowaś za dusze nasze, a Xiądz Dobrodziej niech łaskaw będzie odprawić za nas requiem.
Uzarzewo dnia 12-go Sierpnia 1868.
Kollegium kościelne
X. Leonard Ostrowicz
Stanisław [?]
Ignacy Sroka
Franciszek Polczynski
Antonia Lipska z Kraszkowskich
Józef Żychliński Zenobia z Lipskich Zychlińska Józio Gucio Boleś bliźnięta Antolka

Objaśnienia i komentarze:

bullet Onus fabricae (łac.) - ciężar, obowiązek utrzymania
bulletWiort - prawdopodobnie skrót od dawnej miary objętości „wiertel”
bulletW trakcie jednoczenia Włoch (1860 – 1870) na czele których stanął król Wiktor Emanuel - Państwo Kościelne (Watykan) zostało włączone do nowego państwa. Papieże, nie godząc się na ten nowy układ, uznali siebie za uwięzionych w Watykanie. Stan ten trwał do 1929 – kiedy to w tzw. traktatach laterańskich – Włochy uznały Państwo Watykańskie za niepodległe.

 

horizontal rule

 

Wieża kościoła pw. św. Michała Archanioła w Uzarzewie

Wieża kościoła pw. św. Michała Archanioła w Uzarzewie
Fot. E. Prussak

 

 

Pytania i komentarze dotyczące naszych stron WWW prosimy przesyłać na adres: pttk86@poczta.onet.pl.
Data ostatniej aktualizacji: 01 kwietnia 2015.